Bayi Girişi
  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • French
  • Pусский

Hidrolik, sıvıların mekanik özelliklerini inceleyen bir mühendislik ve bilim dalıdır. Sıvı gücünün faydalı bir şekilde disipline edilmesini konu edinmiştir.

Hidrolik kelimesi (hydraulics) Yunan dilindeki ὑδϱαυλικός (hydraulikos) kelimesinden gelir. Bu kelimede kök olarak su (ὕδωϱ) ve boru (αὐλός) kelimelerinden gelmektedir.

En eski hidrolik bilimciler Ctesibius ve Hero of Alexandria 'dır. Bu antik çağ mühendisleri daha çok hidroliğin dinsel ayin tören vb. gibi konulardaki pratik kullanımları ile ilgilenmişlerdir. Modern hidroliğin kurucusu ise Galileo Galilei'nin öğrencisi olan Benedetto Castelli 'dir.

Hidrolik, sıvılarla özellikle de su ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Akışkanlar mekaniği, hidrolik için akışkan özelliklerinin mühendislik kullanımına yönelik olarak teorik temeller sağlar. Üniversitelerin Makine ve İnşaat mühendisliği bölümlerinde hidrolik bilim dalları vardır. Makina mühendisleri, Endüstriyel Hidrolik / Pnömatik gibi hidroliğin sanayideki uygulamaları üzerine çalışırlar. İnşaat mühendisleri için ise hidrolik ve su kaynakları mühendisliğinin ilgi alanı su yapıları, suyun taşınması, arıtılması gibi konulardır. Barajlar, Su Kanalları, Su Arıtma Tesisleri, Limanlar, Kıyı Yapıları, İçme Suyu, Kanalizasyon işleri, Yeraltı Suları, pompalama ve sulama işlemleri, Nehir aşınmaları, Drenaj çalışmaları gibi alanlar hidrolik mühendislerinin başlıca ilgi alanlarını oluşturmaktadır.

Kaynak :http://tr.wikipedia.org/wiki/Hidrolik