Bayi Girişi
  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • French
  • Pусский

HİDROLİK SİSTEMLERİN KULLANIM ALANLARI
HİROLİĞİN TANIMI
     Hidrolik deyince,basınçlı bir akışkan vasıtası ile kuvvet ve hareket üretimi anlaşılmalıdır.burada basınçlı sıvı enerji taşıyan bir vasıtadır.
     Hidrolik sistemler,modern üretim ve imalat tezgahlarında uygulanır.
Hidroliğin uygulama alanları
     Hidroliğin modern otomasyon tekniğindeki çeşitli uygulamaları,bu alandaki yerini ve önemini göstermektedir.
      Esas itibariyle ikiye ayrılır:
• Sabit hidrolik sistemler
• Hareketli hidrolik sistemler
  Hareketli hidrolik sistemler;tekerlekler veya paletler üzerinde hareket edebilirler.Buna karşın,sabit hidrolik sistemler belli bir yerde sabittir.Hareketli hidrolik sistemlerde valflar genel olarak elle kontrol edilir.Sabit hidrolik sistemlerde ise elektro manyetik valflar kullanılır.
  Hidrolik sistemler ayrıca gemi,madencilik ve uçak tekniğinde geniş yer tutar.
SABİT HİDROLİK SİSTEMLERİN ÖNEMLİ UYGULAMA ALANLARI
1-Her türlü imalat ve montaj makineleri.
• Yan tarafta bir çit teli imalat makinesi bulunmaktadır.

•  Yan tarafta hidrolik bir testere görülmektedir.

• Yan tarafta hidrolik sistemli bir CNN torna tezgahı gösterilmektedir.
2-Transport sistemleri
3-Kaldırma ve iletme mekanizmaları
• Yan tarafta makaslı yük platformu gösterilmektedir.

 


• Yan tarafta eklemli platform görülmektedir.

 


• Yan tarafta teleskopik pistonlu,eklemli platform görülmektedir.

• Yan tarafta çekilebilir teleskopik platform gösterilmektedir.
4-presler


5-Basınçlı döküm makineleri
• Yan tarafta bir basınçlı döküm makinesi gösterilmektedir.
6-haddehaneler
• Yan taraftaki resimde haddehanenin giriş resmi gösterilmektedir.

• Yan taraftaki resimde haddehanenin çıkış kısmı gösterilmektedir.
7-Asansörler
• Yan tarafta bir hidrolik asansörün üç boyutlu görünüşü gösterilmektedir.
8-Ambalajlama
• Yan tarafta bir ambalajlama makinesi gösterilmektedir.

• Yan tarafta değişik bir model ambalajlama makinesi gösterilmektedir.
Hareketli Hidrolik Sistemlerin Uygulama Alanları
1-İnşaat makineleri
• Yan tarafta bir kompaktör gösterilmektedir.

• Yan tarafta bir beton kesme makinesi gösterilmektedir.
2-Kepçe mekanizmaları
3-Tutma ve yükleme tertibatları
• Yan tarafta bir forklift gösterilmektedir.

• Yan tarafta tutarak işlev gören bir forklift gösterilmektedir.
4-Tarım makineleri
• Yan tarafta bilinen tarım makinelerinden farklı olarak fındık toplama makinesi gösterilmektedir.

• Yanda tarımda kullanılan bir ilaçlama makinesi gösterilmektedir.

• Yan tarafta çok amaçlı bir ön yükleyici makine gösterilmektedir.
   İnşaat makinelerinde hidrolik sistemlerin değişik şekillerde uygulama alanı bulunur.
örneğin;büyük bir kazıcıda iş hareketlerinin(kaldırma,tutma,döndürmek v.b) yanı sıra kazıcının yer değiştirme hareketi de hidrolik sistemler vasıtası ile olmaktadır.
   Doğrusal hareketleri,doğrusal tahrik elemanları(silindirler)ve dönme hareketlerini de döner tahrik elemanları(motorlar)tarafından verilir.