Bayi Girişi
  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • French
  • Pусский

Hidrolik kelimesi Yunancada ‘SU’ anlamına gelen ‘HYDOR’ ile ‘Boru’ anlamına gelen ‘Aulos’  terimlerinden meydana gelmiştir. İnsanlık tarihi boyunca hidrolik enerjiden çeşitli şekillerde istifade edilmiştir. İlk çağlarda bile mağara devri insanları ağaç kütüklerini taşımak için nehirlerden  akan sudan yararlanmışlardır.

 Daha sonra  Arşimet (M.Ö. 287 – 212 ) ile Blaise Pascal ‘ ın (1632 – 1662) hidrostatik konusunda ortaya koydukları bazı temel prensiplerden yararlanılmış,çeşitli presler yapılmıştır.

 Hidrolik enerjiden yararlanılarak doğrusal ve dairesel hareketlerin üretilmesi için her geçen gün yeni fikirler ortaya çıkmış, elektrik ve elektronikteki  gelişmelere paralel olarak otomatik kumandaya elverişli elektro-hidrolik devre elemanları endüstride kullanılmaya başlamıştır.